Двете висши училища сключват договор за обмен на кадри и опит в областта на телекомуникациите и информационните технологии

 640_102747818d797c5cf2bc5b4f4d493a12

Пловдивският университет и Политехниката на Шенжен  ще правят Центрове за професионално обучение в областта на телекомуникациите и информационните технологии. Това обяви ректорът проф. Запрян Козлуджов. Той и колегата му от утвърдения китайски университет – проф. Синдон Джиа, ще положат подписите си под договора за сътрудничество на 13 ноември, след което официално ще открият Центъра в сградата на Ректората.

Двете висши училища ще обменят добри практики и информация за най-новите изследователски достижения, ще организират лекции, лабораторни курсове, ще разменят предприемачески и културни визити.

Професионалните образователни центрове ще насърчават студентския и преподавателския обмен с цел да се проучат двете образователни системи, посочи зам.-ректорът проф. Невена Милева, която е инициатор и основен двигател на проекта. Тя допълни, че в началото на другата година се планира откриването на подобен център в Политехниката на Шенжен. Начинанието се осъществява със съдействието на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие.

Пловдивският университет поддържа активни международни контакти с почти всички европейски страни, САЩ и страните от Азия и Африка. Участва самостоятелно или съвместно с други европейски университети в програми на Европейския съюз и в американски и швейцарски фондове за научни изследвания. Академичната общност развива отношения и с висши училища от Европа, Русия и Близкия изток, уточни проф. Милева.