Институтът по зеленчукови култури „Марица” също спечели награда от МОН

Пловдивският и Медицинският университет са сред отличниците по програмата „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. Министерството на образованието награди със специални сертификати 16 организации в девет категории.

За най-активен участник в консорциуми и привлякъл най-много парични средства бе отличен Софийският университет. Сред научните организации сертификат бе даден на Института по Механика на БАН и фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Отличия получиха Техническият университет в София, към който е и пловдивският филиал, както и ПУ “Паисий Хилендарски”. За най-активни институти на БАН бяха определени Институтът за изследване на обществата и знанието и Институтът по информационни и комуникационни технологии. Селскостопанската академия също спечели две отличия – за Института по зеленчукови култури „Марица“ и Агробиоинститута. Най-активен по отношение на европейските политики е Медицинският университет в Пловдив.

Програма „Хоризонт 2020“ е най-голямата в областта на науката и научните изследвания не само в рамките на Европа, а в целия свят. Програмата финансира научни проекти, изследователи и иновационни разработки.

„За да спечелим и осъществим нови успешни проекти е необходима съвместна работа между науката, бизнеса и обществото. Целта ни е до 2020 година да удвоим спечелените средства от 100 милиона лева, а до 2030 година – да привлечем 1 милиард лева в рамките на новата програма „Хоризонт Европа“, заяви заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева.