16 висши училища увеличават парите за прием през следващата академична година. 1200 на година стават медицината, стоматологията и фармацията

16 висши училища увеличават таксите за прием на студенти през следващата академична година. Поскъпването е средно с 11.7 на сто, става ясно от проекта за утвърждаване на таксите, публикуван за обществено обсъждане.

В Пловдивския университет завишението е с по 40 лева. Без промяна остават специалности, които не са от приоритетните професионални направления – „Администрация и управление”, „Туризъм”, „Икономика”. Няма да се вдигат таксите обаче и на приоритетни специалности в областта на природните науки, математиката и информатиката.

При медицинските университети повишение ще има в Пловдив и Плевен. В града под тепетата първокурсниците ще плащат с 250 лева повече за „Медицина”, „Стоматология” и „Фармация”, което означава крайна сума 1200. Кандидатстудентският изпит за магистърските специалности е 120 лева, а наполовина ще се плаща за етика, скулптиране, социална медицина и здравен мениджмънт.

Завишение са поискали още два пловдивски вуза – Аграрният и Университетът по хранителни технологии.

Великотърновският университет увеличава следването с 50 лева за новите студенти по педагогика. Русенският вдига таксите от 6 до 8 %, а увеличението в Югозападния е 11-24 на сто.

Намаление на таксите обявява само Софийският унивиреситет, при това на 18 програми. То е от 200 до 550 лева за специалностите „Физически науки” и „Ядрена химия”. За сметка на това обаче се вдигат сумите за „Администрация и управление”, „Право”, „Психология”, „Филология”. Увеличението за редовна форма е от 40 до 61 лева, а за задочна – от 100 до 160 лева.

Без промяна остават таксите в 17 държавни висши училища. Очаква се предложенията да бъдат одобрени от МС.

Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет тържествено ще връчи дипломите на 391 абсолвенти на 24 март. Дипломираните бакалаври са 260, като 64 от тях са отличници, а магистрите са 131, от които отличниците – 88. Всички те са от специалности в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, съобщиха от висшето училище.

Учебните планове и програми периодично се актуализират, за да отговарят на изискванията на пазара на труда. През тази година се дипломира и първият випуск на бакалавърска програма „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“. Към кадрите на факултета проявяват традиционен интерес голям брой водещи фирми и институции, в които са реализирани успешно възпитаници на факултета. Част от тях ще наградят изявените абсолвенти.