Половината от местата за математика и физика остават незапълнени

Пловдивският университет е записал 3063 първокурсници, което съответства на 94,33% от утвърдения прием за новата академична година. До момента има и 402 първокурсници, избрали платено обучение, отчита след трето класиране зам.-ректорът доц. Мария Стоянова.

Изцяло са заети местата в направления „Педагогика“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Психология“, „Политически науки“, „Социални дейности“, „Икономика“, „Химически науки“, „Информатика и компютърни науки“, „Машинно инженерство“, „Биотехнологии“ и „Изобразително изкуство“.

В „Право“ и „Администрация и управление“ в задочна форма са запълнени всички места, а в редовна – съответно 99,23% и 95,38%. С малък брой свободни места е и „Педагогика на обучението по …“, при която за редовно обучение са се записали 94,46% от първокурсниците, а за задочно – 90,77%. При хуманитарните науки лидер е са бакалавърските филологически програми, за които са се записали 99,76% от новите студенти в редовна форма и 96% в задочна. В направления „Философия“ и „История и археология“ обучението е само в редовна форма и запълването на местата е съответно 93,33% и 79,49%. Само в редовно обучение са и „Музикално и танцово изкуство“, „Комуникационна и компютърна техника“ и „Електротехника, електроника и автоматика“ и запълването на утвърдения прием при тях е съответно до 92,86%, 92,81% и 63,33%.

Тенденция от последните години е и по-слабият интерес към някои от природните науки и към математиката. Заети са едва 43,33% от местата в „Математика“, а във физическите науки – 45,83%. Постоянен остава интересът на кандидат-студентите  към биологическите науки, при които в редовна форма са заети 84,44% от бройките по държавна поръчка, а в задочна – 61,67%.

За специалността „Актьорство за драматичен театър“  изпитите ще се проведат на 10, 11 и 12 септември. За 15-те места до момента са подали документи 30 кандидати.