2300 младежи от вуза са приключили успешно стажовете си. Общинско предприятие „Туризъм” в челото на най-активните организации по проекта на МОН

Пловдивският университет е в топ 5 на висшите училища у нас с най-много обучени по проект „Студентски практики” на МОН, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Над 35 000 студенти са със сключен договор за провеждане на практическо обучение. ПУ заема челни позиции с най-много приключили практиканти, наред със Софийският университет – над 2300. Следват УНСС с 1900, Югозападният университет с 1800 и Великотърновският университет с 1645.

Петте професионални направления с най-голям брой успешно завършили своята практика са: „Икономика – 4693, „Право“ – 2461, „Педагогика“ – 2021, „Администрация и управление“ – 1869, и „Медицина“ – 1674 студенти.

В топ 5 на обучаващите организации най-напред се нарежда БАН, която със своите институти, структурни звена и библиотеки е дала възможност на над 2000 студенти да проведат успешно своята практика. Следват я МБАЛ „Св. Марина“ – Варна – 444 студенти, УМБАЛ „ Д-р Георги Странски“ – Плевен – 370 студенти, Общинско предприятие „Туризъм“ Пловдив – 300 студенти, и Военномедицинската академия в София – 266 практиканти.

Чрез практиките в реална работна среда по време на обучението си във висшите училища студентите получават нови знания и умения по специалността, по която се обучават. Така се създават условия за изграждане на стабилни партньорства между образователните институции и работодателите.

Проектът ще се изпълнява до септември 2018 година, като се очаква още 10 000 студенти да завършат своите практически обучения. Желаещите да участват могат да се регистрират в информационната система на проекта на адрес: https://praktiki.mon.bg/sp/.

За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в рамките на 240 астрономически часа. След приключването на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лева.