ПУ връчва почетно звание на световноизвестен математик

 Ravi Agarwal

Почетното звание „Доктор хонорис кауза“ ще връчи Пловдивският университет на тържествена церемония утре на световноизвестния математик проф. Рави Агарвал.

Присъждането на почетното звание е по повод 70-годишния юбилей на проф. Агарвал, както и като признание за изключителния му принос в развитието на математиката и нейните приложения, обясни деканът на Факултета по математика и информатика проф. Антон Илиев.

Проф. Рави Агарвал е ръководител на катедра в Университета A&M в Тексас, САЩ. Той е главен редактор на 4 списания с импакт фактор и член на редакционните колегии на 40 научни списания с международна редакционна колегия. Автор е на 39 монографии в областта на математиката, публикувал е над 1400 научни статии, които са цитирани над 35 000 пъти според Google Scholar.

Проф. Агарвал има редица съвместни проекти и постигнати резултати с преподаватели от Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“, бил е и гост-лектор на ПУ.