Калин Киров представи възможностите на новото поколение интерактивна дъска и софтуер пред пловдивски директори.

В следващите три години трябва да бъдат обучени 53 000 педагози по най-новия проект на МОН. Училищни координатори ще работят със „Selfie“

Калин Киров представи възможностите на новото поколение интерактивна дъска и софтуер пред пловдивски директори.

 

Почти 53 000 учители ще се квалифицират за работа по най-новите стандарти в образованието в следващите три години по най-новия проект на МОН „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Той е на стойност почти 20 млн. лева и ще се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Целта на проекта е да насърчи професионалното развитие на педагозите и да ги приобщи към нови методи в преподаването и оценяването. Учителите ще се обучават да прилагат и различни модели за създаване на позитивна среда в училище и да си партнират с родителите. Проектът ще подпомага и квалификацията на директорите на училища и детски градини, като надгражда техните управленски умения и компетентности. Стартиращата програма има за цел да обхване всички педагогически специалисти на възраст до 54 години, като основен акцент е поставен върху младите в системата. Всички желаещи да се включат ще могат да го направят чрез специално създадена информационна система, която ще автоматизира целия процес – от регистрацията, през вида и формата на обученията, до получаването на сертификатите.

В програмата са заложени два вида обучения. Първите са краткосрочни, а след успешното им преминаване ще се присъждат един, два или три квалификационни кредита. Вторият вид са дългосрочни курсове. В зависимост от конкретната специалност, тема и област  те ще завършват с придобиване на квалификационна степен. Обученията ще протичат присъствено или дистанционно. Сред основните теми на курсовете са „Иновативни педагогически технологии в училищното образование“, „Педагогически модели за превенция на отпадането от училище“, „Диагностика и превенция на агресията в училище/детската градина“, „Формиране и развиване на социални и емоционални умения“, „Организация на свободното време на учениците в образователната среда“, „Ефективни модели за взаимодействие между училището и семейството“. Организирането на обученията ще се делегира на регионалните управления по образование. Възложители ще могат да бъдат и по-големите училища и детски градини. Курсовете могат да се провеждат от специализирани обслужващи звена, от висши училища и от обучителни организации, които имат одобрени програми, включени в регистъра на МОН.

Един от най-новите съвременни инструменти за самооценка – дигиталната платформа „Selfie“, също ще е част от проекта. Тя ще се използва за диагностика и анализ на образователния процес. Училищата ще могат да оценяват своята готовност за дигиталната трансформация на образователния процес на база на европейските рамки за образователните институции и за педагогическите кадри. За работа със „Selfie“ ще бъдат обучени училищни координатори, специалисти по ИКТ и др., които ще я прилагат в училищата.

В направление „Съвременни методи в оценяването на учебните резултати“ ще бъдат обучени учители да използват дигитални платформи за оценяване на ДЗИ и за НВО по БЕЛ и математика при завършване на основното образование.

 

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.