Родители или външни наблюдатели виждат какво се случва в кабинета без да са вътре и да смущават децата, които обаче знаят, че ги гледат

Какво се случва в класните стаи по време на час, какви методи на работа прилага учителят, кое от децата участва активно или пък се разсейва могат да видят родители на ученици от ОУ „Кочо Честеменски“ или външни наблюдатели, които проявяват интерес към иновациите. Днес в училището бяха проведени едновременно открити уроци в 4 а, 2 б и 2 в клас, като гостите проследиха процеса на обучение на екраните, монтирани над вратите на класните стаи. Началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова посети часове по английски, математика и музика, но нито децата, нито учителите се смутиха от външното присъствие, което остана незабележимо.

„Децата са спокойни, защото физически не сме вътре при тях. Но те са предупредени, че има открит урок и ги наблюдават. Дори стават по-активни и проявяват доза артистизъм“, обяснява класният ръководител Силвана Сърмаджиева. Гост на иновативния открит урок, на който децата преговаряха Сегашно просто време, бе и родителят Илияна Райчева, която бе изненадана да види какви възможности дава публичният дисплей, както го наричат учителите.

Според педагогическия съветник Златка Драгнева мониторите дават най-реалната обратна връзка и са модерен начин за провеждане на родителски срещи. Тя е на мнение, че този нов начин на наблюдение е превенция срещу агресията и насилието, тъй като децата знаят, че са наблюдавани и няма как впоследствие да се оправдаят, че не носят вина при възникнал конфликт.

В училището вече има поставени 6 екрана. Те дават възможност и за по-бързо разпространение на информация, която се подава от монитора майка. Родители, които са дошли да вземат по-рано децата си, могат да наблюдават какво се случва в класната стая без да пречат на работата и да резсейват класа. В същото време виждат поведението не само на своето дете, но и на останалите.

Никой от преподавателите до момента не е възразил, че е наблюдаван.

„Ние сме свикнали да имаме гости. Родители също често ни посещават. Сега просто няма да присъстват физически вътре“, казва класната на 2 в клас Грозденка Манева.

След като би звънецът, гостите на откритите уроци можеха да влязат в класните стаи и да поговорят с учениците. Чиновете на децата от 2 в са подредени П-образно, а в свободното пространство има пуфове, на които сядат и четат. Всички си носят за междучасието или за следобедните занимания книга от вкъщи.

„Вече съм на 338 страница и това е за по-малко от месец“, хвали се Мария и показва „Училище за добро и зло“. Същата книга чете и приятелката й Теди, която е обаче започнала по-късно, затова е до 108 страница. Теа е избрала „Приказка за тебе“ на Константин Константинов, а Радослав с интерес научава поредната любопитна история от енциклопедията за цивилизациите от древността.

Възпитаниците на Манева имали традиция да подаряват от името на класа книга за рождения ден на всяко от децата, което празнува. Посланията на вратата на класата им стая гласят:

„В тази стая сме истински. Правим грешки. Казваме „извинявай“. Даваме втори шанс. Забавляваме се. Прегръщаме се. Прощаваме си. Търпеливи сме и обичаме“.

Училището кандидатства пред МОН за иновативно с метода „Circle time“. Той ще бъде въведен в часа на класа, но е подходящ и за уроците по четене. „Circle time“ е добре планувано време, през което учениците могат да развият широк спектър от умения и отношения като доверие, самооценка, умение за изслушване и споделяне с помощта на учителя. Във „времето на кръга” педагогът има възможност да изследва схващанията на учениците, а децата подобряват уменията си за общуване.