Твърде голяма армия от добре подготвени специалисти, а обществото не се ползва от потенциала им, смята ръководителят на катедрата по психология в ПУ проф. Веселин Василев

SDC11936

Учебният предмет „Психология” беше безжалостно задраскан от учебния план, а ние сме страната, след Гърция, където най-напред се е изучавала тази дисциплина. Още преди 180 години сме били сред държавите пионери, които въвеждат психологията, а сега я заменихме с други модерни предмети. Това коментира ръководителят на катедрата по психология в Пловдивския университет проф. Веселин Василев на семинар, който събра днес над 150 регистрирани психолози от цяла Южна България в Пловдивски университет. Събитието бе организирано от Дружеството на психолозите в България и Педагогическия факултет на висшето училище. Специалистите дебатираха развитието и управлението на професионалната практика на психолога.

Според проф. Василев не може един психолог да отговаря за 500 ученици, какъвто е нормативът към момента в масовото училище. Ако учениците са едва над 1000, се назначавал втори специалист, което не позволявало да се работи качествено с децата. А много често педагогическите съветници  и психолозите се налагало да компенсират отсъствието на родител. Василев даде за пример западните училища, където работели цели екипи, които се грижат за духовното здраве и благополучието на учениците.

„Твърде голяма армия добре подготвени психолози са оставени така, че обществото не се ползва от техния потенциал.  Мнозина изобщо не се реализират по специалността си, но засега не ограничаваме приема, защото интересът е голям и при нас идват мотивирани студенти, които искат да учат именно тази специалност. Мнозина записват и платено обучение в магистърските ни програми”, поясни проф. Василев.

Нуждата от ясен регламент за работата и основните професионални стандарти, които правят един специалист способен да предоставя високо качество на услугата бяха сред темите на семинара. Статистиката показва, че психолозите у нас работят много повече в частния сектор.

„Психолозите са нещо, което съвременното общество не просто има нужда да чува. Те са една от най-отговорните професионални гилдии, които се грижат за развитието, за решаването на проблемите  на отделните хора и на институциите. Качеството на тяхната работа пък е мерило на начина, по който се гледа на качеството на живот в едно общество”, посочи д-р Пламен Димитров – председател на Дружеството на психолозите у нас. Пловдивският клон на дружеството има традиции още от далечната 1980 година, във времето е работело с различен интензитет, но сега възстановява активната си дейност благодарение именно на младите специалисти, амбицирани да повдигнат реномето на психолога.

SDC11945

1 КОМЕНТАР

  1. къде е проблема ли.проблемът е че в България миа повече психолози на глава от населението отколкото доктори,инжинери,учители.психологията,колкото и да е интересна няма такова разпространение защото ние не сме щатите и на човек не му трябва персонален психолог.затова сте и безработни

Коментарите са затворени.