Детското психично здраве трябва да е приоритет от най-ранна възраст, казва Теодора Пампулова навръх професионалния празник на гилдията

Iztochen_iniciativa (6)

Психологическа подкрепа трябва да се оказва още на малчуганите в яслите и детските градини. За това алармират от Дружеството на психолозите в Пловдив и региона в деня, когато отбелязват професионалния си празник. От 1995 година насам 4 април се чества като Ден на психолога.

През първите седем години се формират основни умения и компетентности, ценности и навици у детето.  Именно поради тази причина е важно в ранна детска възраст деца родители и възпитатели да имат достъп до психологическа помощ и подкрепа от психолози в детските градини и ясли, твърдят от гилдията.

В част от училищата вече работят на щат училищни психолози, логопеди и ресурсни учители, но повечето детски заведения и ясли в областта не разполагат с такива кадри.

Според координатора на Дружеството на психолозите за Пловдив Теодора Пампулова детското психично здраве трябва да е приоритет още от ранна детска възраст. Промените в образованието по отношение на оказването на психологическа помощ и подкрепа за деца са стъпка в правилната посока, но, за да може да е навременна тази стъпка, е необходимо с децата да се работи и преди постъпването им в училище.

“Във възрастта до 7 години говорим за превенция и профилактика на агресивно и неприемливо поведение, но и превенция и профилактика на обучителни затруднения – дислексия, дискалкулия. С децата с хиперактивност и дефицит на вниманието също е необходимо да се работи за изграждане на навици за учене, за подобряване на дисциплина. Психологът в подготвителните групи би следвало да направи оценката на училищната готовност на детето, а не това да се прави от училищния психолог или педагогически съветник в първи клас. Когато детето не желае да играе с другите деца или проявява агресивно поведение, то би могло да получи необходимото внимание от психолога, логопеда или ресурсния учител, когато бива отделено от другите деца”, обяснява Пампулова. Психологът в детската градина или ясла можел да подпомага и общуването родител-дете-възпитател, като внесе спокойствие във взаимоотношенията им.