Проф. Христина Янчева
Проф. Христина Янчева
Проф. Христина Янчева

Професор Христина Янчева  е новият ректор на Аграрния университет, след като спечели днешния вот във висшето училище със 141 гласа от 177.  Другите двама кандидати за мястото на проф. Димитър Греков бяха проф. Янко Димитров и доц. Божин Божинов. Те събраха по 18 гласа.

Проф. Янчева досега беше заместник-ректор  по учебната и международната дейност. Тя бе и изпълняващ длъжността „ректор“, когато проф. Греков бе земеделски министър. Янчева е била и зам.-декан на факултета по агрономство.

Засилване ролята на практическото обучение, публични лекции на експерти от бизнеса, усъвършенстване на системата за трансфер на кредити и оптимизация на чуждоезиковото обучение са част от приоритетите й. Янчева предвижда подобряване на изградената система за наблюдаване, оценка и поддържане на качеството чрез използване на създадената електронна система за управление, както и засилване на личния контакт с кандидат-студентите. Акцент в управлението й ще бъде и привличането на повече чуждестранни кандидат-студенти, както и инвестиции в съвременна техника за научните лаборатории.