„Изграждането на този Център е пътят, по който се случва науката в България – с много трудности във финансирането и много усилия в създаването на съвременна и иновативна научна инфраструктура“. Това заяви министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков на откриването на конференцията „Биотехнологиите за персонализирана медицина“, организирана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Форумът бе посветен на първия етап от изпълнението на научната програма на Центъра по компетентност „Персонализирана иновативна медицина“ – ПЕРИМЕД, в който висшето училище си партнира с Медицинския университет в Пловдив и Института по минералогия и кристалография при БАН.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на висока съпоставимост на постигнатите резултати с тези на водещите европейски центрове в Австрия, Германия, Испания, Франция и други европейски страни, което доказва значимостта му както като научно изследване, така и с реално практическо приложение. Изпълнението на ПЕРИМЕД в неговия първи етап е на стойност 23.4 млн. лв., като това е най-голямата инвестиция на ПУ в научна апаратура.

Реализирани са 12 мащабни иновационни научноизследователски програми, разработени са лекарствени носители за прицелна терапия, приложена е персонализирана лечебна стратегия при онкологично и критично болни пациенти, каза зам.-ректорът проф. Невена Милева при представянето на проекта. Според нея най-голямата трудност в изграждането на Центъра по компетентност е била в трупането на опит за технологичен трансфер, тъй като никой не е бил подготвен за работа с бизнеса.

Сред докладчиците на форума още са проф. Пиер Монсан от Университета в Тулуза – Франция, проф Лу Гортън и проф. Сергей Шлеев от Университета в Малмьо – Швеция, д-р Шарам Лавасани от Университета в Лунд – Швеция и проф. Маргарита Стойчева от Университета в Ню Мексико, чиито научни търсения са в областта на пряката наука и перспективните изследвания.

Предстои разработените иновативни методологии и алгоритми в отделните лечебно-диагностични направления да бъдат защитени като полезни модели или патенти с цел трансфер на технологии и последваща реализация с висока обществена полза.