Водещи учени от България и Унгария представят добри практики в областта на растителната защита и помагат за разработване на учебни планове на египетски университети

Колко сорта грозде се отглеждат във вашите лозя, пита професор от Университет „Айн Шамс“ в Кайро и остава изумен от отговора. Ръководителят на учебната винарска изба на Аграрния университет, единствената у нас, която популяризира стари български винени сортове грозде, инж. Ламбрин Топузлиев не без гордост заявява, че към настоящия момент са 500. Бутиковата изба на Аграрния университет е уникална с това, че е експериментална и работи по проект, който да обследва влиянието на климата върху гроздето.

Тези и други любопитни факти за базата на Катедрата по лозарство, където успешно се съчетават производствена, експериментална, учебна и научна дейност, научиха участниците по проект за изграждане на растителни клиники в 6 египетски университета. Той се реализира по програма „Еразъм+“. Партньори са три водещи университета в областта на растителната защита – Университет в Дебрецен – Унгария, Университет в Неапол – Италия, а координатор е Аграрният университет. Експерти от трите висши училища ще обучават млади преподаватели от 6 египетски университета – в Мансура, в Александрия, в Сохаг, Suez Canal, „Айн Шамс“ и South Valley University в гр. Кена.

„В Египет земеделието е концентрирано около долината на Нил. Повечето от университетите по проекта са разположени именно там. Най-малкият е със 100 000 студенти. В Африка растителните клиники са много са разпространени – производителите се обръщат към тях за диагностика за болести, определяне на видовете неприятели. У нас това се извършва от областните дирекции на Българската агенция по безопасност на храните. Нашата задача е да помогнем за разработване на учебния план за подготовката на бъдещите специалисти за растителнозащитни услуги“, обясни ръководителят на проекта проф. д-р Вили Харизанова – декан на факултета по растителна защита и агроекология в Аграрния университет. Египетските преподаватели ще прекарат по една седмица в България, Италия и Унгария, за да се запознаят с добри практики.

В Пловдив сега гостуват старши преподавателите, а след това ще дойдат и младшите, които ще водят обученията на своите кадри.

Освен опитната база в Брестник, където се разходиха из овощните градини и лозята, слязоха 13 метра под земята, за да се запознаят отблизо с производството на вино и разгледат музейната експозиция със стари съдове, участниците по проекта гостуваха и в Съединение. В частна фирма, партньор на Аграрния университет, те видяха иновативни технологии в областта на растителната защита при оранжерийното производство на зеленчуци. Египетските експерти останаха изненадани от начина, по който нашите студенти провеждат преддипломен стаж. Те бяха повече от впечатлени, че университетът им осигурява практика в реална работна среда.

 

Не по-малка изненада предизвика посещението им в иновативна компания в Ново село, която разполага с модерна оранжерия за хидропонно производство на зеленчуци и подправки. Там опитаха есенни плодове от овощните градини, отглеждани без растителна защита.

„Обяснихме им, че наши преподаватели помагат със съвети на собствениците какви сортове, устойчиви на болести, да отглеждат. Те не можеха да повярват, че плодове с такова отлично качество са получени без пестициди“, сподели проф. Харизанова.

Гостите по проекта разгледаха обновената експозиция на Природонаучния музей, чийто директор д-р Огнян Тодоров е възпитаник на Аграрния университет. Той ги разходи и из зала „Тропик“, където разнообразни видове живи тропически пеперуди летят свободно из джунгла с истински растения от южните страни.

Предистория

Сътрудничеството между АУ и Университета в Мансура стартира преди 4 години. През академичната 2018 – 2019 г. АУ печели проект по програма „Еразъм+“ за осъществяване на мобилности с държави извън ЕС, т. нар. международна кредитна мобилност. Започва активен обмен на преподаватели между двата университета и по време на визитите е разработен настоящият проект, изготвен изцяло от тях, без външни консултанти.