10 училища обсъдиха проблемите и добрите решения на ДЗИ за придобиване на професионална квалификация

Зам.-министър Мариета Георгиева акцентира върху нуждата от промяна на Списъка на професиите, изготвяне на унифицирани учебни планове и създаване на единна е-платформа за генериране на тестове по отделните специалности

Първа национална среща на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни науки се състоя през уикенда в Хисар, на която бяха обсъдени проблемите и добрите решения на държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация, които се проведоха за първи път тази година по различни формати, както и други актуални теми. Форумът, на който взеха участие 10 професионални гимназии от Пловдив, Бургас, Банско, Сопот, Панагюрище, Горна Оряховица, Кърджали, Сливен, Пещера и Димитровград, бе иницииран от директора на ПГЕЕ в Пловдив –  Стоянка Анастасова.

Вторият модул на срещата бе насочен към дуалната система на обучение и участието на професионалните гимназии в националната програма за подкрепа. „STEM решения в професионалното обучение“ бе темата на третия модул в програмата, по който изразиха становища директори, заместник-директори и педагогически специалисти по професионална подготовка.

В срещата се включи и заместник-министърът на образованието и науката инж. Мариета Георгиева, която акцентира върху необходимостта от промяна в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, изготвянето на унифицирани учебни планове и програми, създаването на единна е-платформа за генериране на тестове по отделните специалности за ДЗИ за придобиване на професионална квалификация, усъвършенстването на форматите за провеждане на матурите и изготвяне на методика за оценяване на въпросите. Обсъдена бе и възможността педагогическите съвети да решават начините на явяване на учениците на различните формати.

„Срещата се превърна в една успешна междуинституционална квалификация. В хода на конструктивните дискусии обобщихме предложенията и ги представихме на заместник-министър Мариета Георгиева, която пожела инициативата да стане традиционна“, каза директорът на ПГЕЕ Стоянка Анастасова.

Във форума участваха експертът по организация на средното образование инж. Димитър Ставрев и инж. Детелина Иванова – мениджър обучение в Търговска верига „Елимекс“ – представител на бизнеса. Анастасова поздрави участниците от името на инж. Пламен Панчев – основател и изпълнителен директор на Тракия икономическа зона.