Два випуска с основно образование атакуват гимназиите през май. Предлагат 200 паралелки с прием след 7 клас и 91 след завършен 8 клас

DSCF0362

За първи път професионалните паралелки в Пловдив и областта ще са повече от профилираните през следващата учебна година. Това стана ясно днес на заседание на постоянната областна комисия по заетост, която прие план – приема за 2017/2018 година. Новото за тазгодишната кампания е, че основно образование завършват едновременно два випуска. 5266 са децата, които след 7 клас ще получат дипломи за основно по новия закон за предучилищно и училищно образование. Осмокласниците, които завършват по стария закон и трябва задължително да се реализират, са 2133.

Предложението на Регионалното управление по образованието е на база предложенията на училищата. С прием след 7 клас 101 ще са паралелките професионално обучение, като 6 са в дуална форма, заявени от бизнеса. За сравнение, максимумът досега е бил 51. 99 ще са профилираните паралелки в трите езикови, Математическата и Хуманитарната, както и в СУ-тата.

За учениците, които завършват 8 клас, се разкриват 91 паралелки, което приблизително колкото миналата година, каза експертът по професионално образование в Регионалното управление по образование Румен Радев.

Началникът Иванка Киркова уточни, че приемът е либерален, съобразен изцяло със заявките на общините и нуждите на бизнеса. Тя добави, че има идея за електронно подаване на заявления, но все още не е ясно как точно ще бъде организиран и дали ще има паралелно внасяне на документи и на място. Зе целта обаче се разчита на общините да подпомогнат училищата, тъй като има опасения, че родителите от малките населени места и етническите махали не разполагат с нужната техника и това може да възпрепятства приема на децата им. Очаква се разкриването и на повече училища гнезда за подаване на документи.