Кръгла маса на тема „Висшето образование пред предизвикателствата на гражданските професии на бъдещето“ организира в Деня на Европа Философско-историческият факултет на Пловдивския университет. Форумът ще се проведе на 9 май от 10,30 ч. в Дома на културата „Борис Христов“.

Целта на организаторите е да се представят и обсъдят новите форми на обучение, които ще подготвят младите хора за професиите на бъдещето. Актуалната тема ще събере университетски и училищни преподаватели, представители на Регионалното управление на образованието и асоциация „Мария Кюри“. В кръглата маса ще участват Димитър Севов – директор на  „Регионален държавен архив“ – Пловдив, Мариана Вучкова – началник отдел в Държавен архив, Йордан Илиев – директор на Общински институт „Старинен Пловдив“, Гергана Костадинова – ръководител отдел в „Старинен Пловдив“.

Ръководители на катедри във Философско-историческия факултет ще представят нови и вече утвърдени бакалавърски програми, а работодатели, сред които и общински предприятия и дирекции, ще разкажат как възпитаниците на ПУ се реализират в избраната професия.