Част от екипа на ОУ "Васил Левски" в с. Караджово в действие.

В 20% от училищата от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” все още няма присъствен учебен процес, показва анкета на „Амалипе“

Част от екипа на ОУ “Васил Левски” в с. Караджово в действие.

Възстановено ли е присъственото обучение в началните класове в училищата с концентрация на уязвими групи и как реагират родителите на необходимостта децата им да бъдат тествани два пъти седмично. Отговорът на тези въпроси дава проучването, реализирано от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

В онлайн анкетата в края на първата седмица, през която всички области разполагаха с така щадящи тестове за ученици от начален етап, са се включили 127 училища от цялата страна, участващи в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“.

В повече от половината от тях – 54.33%, присъствено се обучават всички паралелки в начален етап. В 19,69% от училищата са се върнали само част от паралелките. В други 5.51% занятията в клас се възобновяват тази седмица, тъй като родителите са дали съгласие за тестване на децата преди дни. В 20% от училищата все още няма присъствен учебен процес.

74% от включените в проучването училища са в села, а останалите се намират в общински и областни центрове.

В две трети от училищата всички или почти всички родители са позволили малките ученици да бъдат тествани. Във всяко четвърто училище са се съгласили между 50 и 75% от родителите. Само в 6 от анкетираните училища нито един от родителите все още не е декларирал желание за тестване.

От център “Амалипе“ отчитат, че броят на родителите, които искат децата им да бъдат в училище след изследване за COVID-19, непрекъснато се увеличава. Повишаването на желаещите е резултат от усилията на медиатори и учители на терен. На места директори са организирали демонстрации на тестване на открито, за да могат родителите да се убедят в безопасността на процедурата.

Общото между всички включени в проучването училища е наличието на множество предразсъдъци и слухове сред родителската общност относно тестването, включително слухове, че чрез тестовете се събира ДНК на учениците, че дават фалшиво положителни резултати, причиняват болка, че учениците се тестват, за да бъдат ваксинирани.

В училищата с концентрация на уязвими групи почти не съществува проблем с участието на учителите и непедагогическите специалисти в тестването. В 85.4% от образователните институции са се включили всички преподаватели, а в 87.40% са участвали и всички непедагогически специалисти. Не са изключение и ромските родители, които помагат при тестването като доброволци. Училищата сочат активна роля на образователните медиатори в процеса на убеждаване на родителите: те обикалят на терен, помагат за събиране на декларации, участват в тестването.

Проведената анкета може да се счита за представителна относно училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“, тъй като в нея участват 54% от училищата, обучаващи ученици в начален етап. През 2021 година това са 903 общообразователни училища по данни на Министерство на образованието и науката.