Красимир Вълчев увери, че ще продължи политиката за насърчаване на инженерно-технически, педагогически и аграрни направления

991-ratio-krasimir-vylchev

Рейтинговата система на висшите училища в България е най-добрият инструмент за рационален избор на университет. Тя е международно призната и съдържа над 50 показатели, базирани на пълна и точна информация. Това заяви в Русе министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.  Той отправи апел към бъдещите кандидат-студенти да използват рейтинговата система, за да направят най-добрия избор на професионално направление. Освен нея младежите могат да ползват и комплексната оценка на висшите училища, която се изготвя всяка година от министерството. Тя е базирана на данни за качеството на обучението и реализацията на пазара на труда.

Красимир Вълчев посочи, че от 2015 година се извършва преструктуриране на финансирането на университетите с цел субсидиите им да зависят в по-малка степен от броя на студентите. „Висшите училища трябва да добавят още качество в професионалните направления, в които традиционно са силни. Трябва да развиват научните изследвания и да се грижат за реализацията на студентите си. Това са показателите в комплексната оценка, от които ще зависят субсидиите им и които могат да им доведат студенти“, обясни той.

Според него технологичното развитие е едно от най-сериозните предизвикателства пред системата на висшето образование. В следващите години всички висши училища трябвало да развиват информационни технологии, да дигитализират учебния процес и да въвеждат електронното обучение.

Министърът увери, че ще продължи политиката за насърчаване на повече студенти да се включват в инженерно-технически, педагогически и аграрни професионални направления.