Работна група ще подготвя проект за промени в Закона за висшето образование и изцяло нов закон, стана ясно на дискусия в НС

Промените в Закона за висшето образование ще включват изменения, свързани с акредитацията и управлението на висшите училища. Това каза днес по време на дискусията “Висшето образование – проблеми и перспективи” министърът на образованието Красимир Вълчев.  Участниците във форума – ректори, бизнес,  синдикати и студенти, се обединиха около мнението, че работна група трябва да подготви проект за промени в Закона за висшето образование и изцяло нов закон.

„Целта ни е да се обединим около план за действие за решаване на проблемите на висшето образование”, подчерта председателят на парламентарната комисия по образование Милена Дамянова, под чийто патронаж се проведе дискусията. Като основни стъпки тя отбеляза промяна в системата на акредитация и на управление и смяната на задочното обучение с дистанционно, което, по думите й, може да стане в най-скоро време.

Министър Вълчев уточни, че към момента акредитационната оценка все по-малко казва колко едно училище е по-добро от друго.

„Вероятно ще приемем предложението за договори за управление на ректорите, но все още предстоят дискусии. Със сигурност ще говорим за интензифициране на системата на научните изследвания, тъй като българските висши училища ще бъдат такива, ако имат научни изследвания. В противен случай ще бъдат просто училища или гимназии”, коментира Вълчев. По думите му със сигурност ще се говори за включване на европейски университетски мрежи, тъй като родните вузове трябва да бъдат разпознаваеми на международния и все по-глобализиращ се образователен пазар.

Вълчев припомни стартиралата политика на МОН за преструктуриране на приема и на финансирането. Средствата, които се разпределят въз основа на комплексна оценка за качество и реализация, са близо 40%. Приемът в професионално направление „Администрация и управление” е намален с 60%, в „Икономика” с 50, като същевременно е стимулиран в приоритетни направления като педагогическите, инженерно-техническите, аграрните и природо-математическите.