Родителите ще декларират данни и за братята или сестрите на бъдещия ученик, предвижда проектът за изменение и допълнение, който предстои да бъде гласуван от ОбС

Наредба за изменение и допълнение на съществуващия документ за прием на ученици в 1 клас е публикувана за обществено обсъждане на сайта на община Пловдив, след което ще бъде внесена за гласуване в местния парламент. Причината за промените е свързана с необходимостта от оптимизация на работата на електронната система за прием и с цел да бъдат улеснени родителите и училища, се посочва в аргументите за корекциите.

Когато подават документи, от тази година родителите ще  декларират и данните за братята или сестрите на детето. Идеята е проверката по всички критерии, които носят предимство, да се изтегли при кандидатстването, а не да при записването на ученика. Така ще се избегнат случаи, при които родителите не са ги изтълкували правилно, декларирали са определени обстоятелства и децата им са класирани, но засичането впоследствие е показало, че има разминаване.

До момента проверката за адресната регистрация на бъдещия първокласник се правеше при подаването на заявленията, а засечката за други деца в семейството – при записването. Ако корекциите в наредбата бъдат приети, в бъдеще ще се ползват нови формуляри на заявлението за участие в класиране и заявлението за записване, както и ново приложение за критериите, по които става точкуването.

Два от тях са свързани с масовия случай – на семейство с 2 деца. Независимо къде е адресът и откога е регистрацията, ако бъдещият първолак има брат или сестра на възраст до 12 г. в желаното училище, ползва автоматично 120 т. По другия се ползват 2 точки – за други деца в семейството. Той се прилага за ученици от 12 до 18 г. За братята и сестрите в новите заявления ще се посочват  ЕГН и учебно заведение.

Децата в семейството трябва да са регистрирани на един и същ адрес. Не са редки случаите, в които родителите правят адресна регистрация в даден район на едното дете, за да има шанс за желаната детска градина там, а на другото дете – в друг, в който попада мечтаното училище.

Останалите правила остават в сила, като отново най-голяма тежест ще има адресната регистрация, като може да се ползва постоянен или настоящ адрес, в зависимост кой от двата е по-благоприятен за класиране в желаното школо.  120 точки ще получи  дете, което живее в прилежащия район на училището, а постоянният му или настоящ адрес не е променян в последните 3 и повече години преди подаване на заявлението за кандидатстване. Същият брой точки се дават независимо къде е адресът и откога е регистрацията, ако детето има брат или сестра до 12-годишна възраст, които са ученици в желаното училище. Кандидат-първолакът  събира 90 точки, ако живее  в прилежащия район на училището повече от 1 година, но адресът е променян през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението. Ако адресът е променен през изминалата година, точките падат на 60. В случай, че родителят избере училище извън прилежащия район, трябва да е наясно, че това ще му донесе само 30 точки. Дете, което живее извън Община Пловдив, не получава точки.

Дете с трайни увреждания над 50% събира допълнително 2 точки. Първокласник с двама починали родители получава 4 точки, а с един починал – 2.

Деца, завършващи подготвителна група в избраното училище, които са записани преди 1 декември на предходната календарна година, трупат само 2 точки.

Кандидат с постоянен или настоящ адрес в района на училище, който граничи с района на школото, в което иска да бъде приет, носи 2 точки, независимо от датата на адресната регистрация.

При класирането ще се отчита и подредбата на училищата. 7 точки носи записаното като първото желание. За училище по второ желание бъдещият първокласник получава  5 точки, а за училище по трето – 3. Детето ще прибави към общия си брой точки само 1 за училище по четвърто желание, а петото не носи никакъв бонус. Родителите отново ще посочват 5 училища.