Публикуваната за обществено обсъждане Стратегия за развитие на висшето образование набелязва 10 цели, включително и законови промени

Утвърждаване на компетентностния подход, дигитализация, практически ориентирано обучение, въвеждане на хибридни дисциплини и динамични учебни планове и програми с  възможност за 3-годишно обучение на бакалаври. Това са някои от основните акценти в публикувания за обществено обсъждане проект на Стратегия за развитие на висшето образование у нас за периода 2021 – 2030 г. В него са отчетени и препоръките на Европейската комисия за развитието му. Залага се на активизиране на научните дейности в българските висши училища, обособяването им като изследователски центрове и ускореното им включване в европейски университетски мрежи.

В проектодокумента са представени 10 конкретни цели, както и дейностите и мерките за постигането им в периода до 2030 година. Предвиждат се законови промени, изменения в системата за оценяване на НАОА, в системите за атестация и в правилниците на висшите училища, както и в учебните планове и програми.

Ще бъде стимулирана система за съвместно използване на материалната база от две и повече висши училища и обменът на преподаватели по базови дисциплини – математика, физика, химия, чужд език, спорт. Ще се насърчва развитието на интердисциплинарни учебни планове и на хибридни специалности, които комбинират предмети от две и повече професионални направления.

Ще бъдат въведени специфични критерии и класации при оценяването на видовете висши училища чрез Рейтинговата система. Различията между тях ще бъдат регламентирани законово.

Във всички учебни планове на дисциплини ще се включва и практическо обучение по нови дигитални технологии. Засилен ще бъде интердисциплинарният подход при подготовката на учебните планове и програми и въвеждането на хибридни дисциплини, които включват преподаватели от различни научни области и професионални направления. Социални или хуманитарни дисциплини ще се включват в учебните планове на другите професионални направления, както и уводни дисциплини от точните науки ще се изучават в хуманитарните и социалните.

Предвижда създаване на вътрешна система за управление на качеството във висшите училища, която ще се сертифицира и ще бъде обвързана с правила за работната заплата с особено внимание към младите преподаватели.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.