По-голяма тежест да има постоянният адрес, а не настоящият, предлага Община Пловдив на просветното ведомство

Свикват наново работната група, предстоят корекции в онлайн системата

3 (15)

Община Пловдив ще бъде принудена да промени критериите за прием в 1 клас, заради  промените в Наредба 10 на МОН. Според новите правила с най-голям шанс за записване ще са децата, чиито родители живеят в района на училището поне от 3 години, предвижда наредбата, внесена за обществено обсъждане.

Според измененията общините ще разработват система за прием с водещ критерий близост на училището до постоянния/настоящия/ адрес на родителя. Местната власт ще определя и прилежащи райони на училищата за обхват на децата. Децата, които отговарят на водещия критерий – близост до училището, ще се разпределят в следните групи:

– първа група – деца, чийто родител е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и той не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

– втора група – деца, чийто родител е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но е променен в през последните от 1 до 3 години

– трета група – деца, чиито родител е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но е бил променен през последната година

– четвърта група – деца, чиито родител е с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район

Първа група ще има най-голям шанс за прием, четвърта – най-малък. Когато броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, децата в тази група ще се подреждат по следните допълнителни критерии:  дете с трайни увреждания над 50%; дете с двама починали родители; други деца от семейството, обучаващи се в училището; деца, завършили подготвителна група в избраното училище.

„Нашето предложение е по-голяма тежест да има постоянният, а не настоящият адрес на родителя, защото изисква представяне на лична карта. Според нас е по-добре да се взима предвид адресът на детето, защото е възможно родителят да откаже да предостави ЕГН-то си”, коментира Славина Кабранова – главен инспектор в общинския отдел „Образование”. Община Пловдив ще изпрати своите съображения и препоръки до МОН. Работната група, която изготви критериите за онлайн приема тази година ще трябва да се събере наново, за да ги коригира, след като окончателно бъдат обявени промените в Наредба 10. Предстоят и корекции в електронната платформа.

Досега желанието на родителя бе основен критерий за прием в пловдивските общиннки училища и само при наличие на повече кандидати, отколкото са местата, с предимство бяха децата, които живеят близо до училището. Школото, посочено на първо място, носеше 7 точки, на второ – 5, а на трето – 3. 1 Децата, живущи на територията на община Пловдив, получават 7 точки, а тези от други общини – 0. Ако адресната регистрация не е променяна към 1 януари на годината за прием, кандидатът прибавя към сбора точки още 5, а ако е променяна – 3. 7 точки се даваха на дете с двама починали родители. По 5 точки носеха месторабота на родителя до училището, ако детето е от подготвителна група в школото или ако има брат или сестра, които вече са ученици в него.

Справка в ГРАО показала, че адресната регистрация изисква документ за собственост, а много ромски фамилии живеят в незаконни постройки. Така че немалък брой деца от махалите няма да имат нито постоянен, нито настоящ адрес.