В съревнованията, организирани от СУ „Патриарх Евтимий”, могат да участват ученици от втори до седми клас. Училището ще формира 8 паралелки петокласници

Пролетни състезания ще проверяват знанията по български и математика на ученици от втори до седми клас. Организатор на съревнованията е СУ „Патриарх Евтимий”.  Първото е на 20 април по математика, а на следващия ден е по български език. Децата ще имат два учебни часа време за работа, а резултатите ще станат ясни на 30 април. Класираните на първите три места ще получат грамоти и предметни награди. Резултатите могат да бъдат използвани за селекция при приема в 5 клас за паралелките с разширена подготовка по български и по математика, в случай, че са подадени повече заявления от допустимия брой ученици.

Заявки се подават на 11 и 12 и на 15 и 16 април в училището. Таксата за явяване на изпит е 10 лева.

За учебната 2019-2020 г. СУ „Патриарх Евтимий” ще приеме 8 паралелки петокласници. Всички ученици от 4 клас на училището, които желаят, продължават обучението си, но могат да кандидатстват и деца от други учебни заведения. В две от паралелките ще се изучава факултативно математика, а в други две – български и литература. Останалите четири са общообразователни. Приемът  ще се осъществява като се взима под внимание успехът от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, уточняват от училището.