Директорът на ОУ "Пенчо Славейков" Екатерина Делинова подари стилизирано дърво пластика на директора на "Световен образователен форум България" Мария Гайдарова с пожелание да развива и разраства мрежата иновативни училища. А всички те да берат плодовете от труда си.

70 учители от 14 учебни заведения се присъединяват към изградената професионалната общност от иновативни преподаватели

Директорът на ОУ "Пенчо Славейков" Екатерина Делинова подари стилизирано дърво пластика на директора на "Световен образователен форум България" Мария Гайдарова с пожелание да развива и разраства мрежата иновативни училища. А всички те да берат плодовете от труда си.
Директорът на ОУ “Пенчо Славейков” Екатерина Делинова подари стилизирано дърво пластика на директора на “Световен образователен форум България” Мария Гайдарова с пожелание да развива и разраства мрежата иновативни училища. А всички те да берат плодовете от труда си.

Три нови учебни заведения се присъединиха към проекта „Иновативни училища” на Община Пловдив и фондация „Световен образователен форум България”. Това са СУ „Черноризец Храбър”, СУ „Никола Вапцаров” и СУ „Пенчо Славейков”. 5-годишният проект стартира през 2015 г. Програмата представлява серия от методи за организиране на обучението и учебната среда но нов начин. Целта на прилаганите новаторски практики е всички деца да бъдат активни и въвлечени в учебния процес постоянно, за да се повиши мотивацията им, да се развият техните умения за анализ, презентиране, позитивно общуване, работа в група и да се подготвят за успешната си реализация  във високотехнологично общество.

Днес и утре се провежда обучение на 70 учители от 14 училища, които се присъединяват към изградената професионална общност от иновативни преподаватели. „Ключови умения за успех в 21 век – иновативни методи на преподаване, коучинг и анализ на професионални ситуации” е темата на тренинга, в който участват учители от присъединените училища и педагози от основното ядро учебни заведения, които не са преминали обучение.

В първия етап на проекта се включиха 8  – ОУ ”Райна Княгиня”, ОУ ”Яне Сандански”, ОУ ”Алеко Константинов”,  СУ ”Патриарх Евтимий”, ОУ ”Кочо Честеменски”, ОУ ”Йордан Йовков”, ОУ ”Елин Пелин”, НУ ”П.Р.Славейков”  с активното участие на техните директори и над 100 преподаватели. Те преминаха през специално обучение, за да могат да разработват и въвеждат иновативните методи и резултатите вече са налице. На втория етап бяха включени ОУ „Васил Петлешков”, ОУ „Захари Стоянов” и ОУ „Димитър Талев”, които също преминаха обучение за изграждане на професионална общност за работа с иновативни методи на управление и преподаване, лидерство и мениджмънт. Обучените трябваше да провеждат вътрешни квалификации със свои колеги.

„Училищата в мрежата не епизодично, а във всеки един час дават възможност на децата да работят по проекти, развиват емоционалната им интелигентност, уменията да общуват, да са мотивирани да учат и да напредват, работят индивидуално така, че всяко дете да показва силните си страни и да се чувства подкрепено”, обясни Мария Гайдарова – председател на „Световен образователен форум България” и директор на ОУ „Райна Княгиня”.

В началото на обучението днес тя провокира колегите си с въпрос колко от тях тръгват сутрин с желание за работа. Оказа се, че около 30 на сто поемат с охота от вкъщи към училище, но единици се прибират с усмивка в края на деня.

„Нужна е промяна, нима не заслужавате повече след усилията, които полагате. Трябва да преосмислим задачите, които поставяме на учениците, да ги научим да мислят и работят заедно, да включим технологиите в този процес, а не да ги забраняваме”, каза още Гайдарова.

Проектът е синхронизиран със заложеното в Закона за предучилищното и училищното образование за иновативните училища и дава конкретните стъпки как да се промени културата на преподаване по отделните предмети.

Община Пловдив се надява в петгодишната рамка на проекта да подкрепи въвеждането на иновативните практики в минимум 60% от общинските училища и от всяко да има обучени учители, които да споделят със своите колеги реализираните добри практики.

25287064_1461493150585773_528140747_n

hdr
hdr