Минералната не е препоръчителна, допуска се при мотивирано решение и организирана доставка от директора. Слагат камери на забавачките в „Централен”

Здравни инспектори проверяват каква вода пият и с какви чаши малчуганите от пловдивските детски градини. Съгласно наредба на здравното министерство в детските заведения задължително трябва да се използват индивидуални чаши за вода за всяко дете, които могат да минават през стерилизация. Нормативният акт не задължава директорите да осигуряват пластмасови за еднократна употреба.

Освен за качеството на храната, която се сервира на хлапетата, директорите са длъжни да следят и за водата. Предлагането на бутилирана минерална, изворна и трапезна вода в случаите, в които има питейна, не е препоръчително. Допуска се единствено при мотивирано решение на директора, като доставката се организира от него, а не от родителите, при стриктно спазване на Закона за храните, са казва още в наредбата. Мотивът е, че повторното или многократно използване на опаковки за еднократна употреба за бутилирана вода крие риск за здравето на децата.

При условие, че на децата се предлага вода от диспенсъри, изискването към детската градина е да има сключен договор със специализирана фирма, която да отговаря за периодичното им почистване и дезинфекция, гласят още изискванията на нормативния документ. Именно това ще проверяват експертите от Регионалната здравна инспекция.

Нали си представяте какво количество чаши трябва да имаме, защото децата пият по няколко пъти вода на ден и с тях няма придружител. Как да знаем кое дете коя чаша е употребило. Това означава стерилизация след всяко пиене, коментират директори. Другият вариант е да имат в запас поне 1000 чаши за еднократна употреба.

Здравните инспектори препоръчват през зимните месеци на децата да се предлага питейна вода на стайна температура.

Има детски градини, където не се налага да ползват нито диспенсъри, нито чаши, тъй като разполагат с чешми с кранчета, тип фонтан, което е улеснение за малчуганите.

Междувременно днес стана ясно, че в детските градини на „Централен” ще бъдат поставени камери. Служителите на реда ще разработят планове и ще дадат предписания за видеонаблюдение. Това стана ясно след среща на районния кмет Георги Стаменов с представители на районните управления на МВР, „Общинска охрана” и ДАНС. Всички ясли и училища в „Централен” вече са оборудвани с камери. В ДГ „Мирослава” също от години разполагат с видеонаблюдение, поставено с решение на Педагогическия съвет и съгласието на Училищното настоятелство.