Дигиталните умения трябва да се усвояват още от първи клас, каза министърът на образованието Красимир Вълчев

1429201114_8_800x-

Проверка на всички училища, където има записани голям брой ученици в задочна и самостоятелна форма е разпоредил министърът на образованието Красимир Вълчев. Повод за това е случаят с „мъртвите души” в професионалната гимназия в Бяла, където по документ се водят  600 ученици, но реално учат единици. Вече са сформирани мобилни групи, които тръгват на инспекция. Те ще проверяват дали се провежда реално обучение или учениците присъстват фиктивно по списък.

Според Вълчев не може всички училища да се слагат под общ знаменател. Той определи като проблемни тези, в които има концентрирани деца от уязвими групи и професионалните гимназии, предимно в малките населени места. По-засиленият контрол и стимулите да задържат всяко дете били начините за стопиране на порочната практика за източване на бюджетите.

„Учениците трябва да усвояват дигитални умения още от първи клас, за да могат не само да ползват технологиите, но и сами да създават дигитално съдържание в час”, каза по-късно днес министърът на конференция „Дигитална учебна среда – ново измерение в образователния процес“. Той посочи, че дигиталните умения ще са необходими за все повече професии в бъдеще, затова целта на МОН е да осигури ефективно и адекватно на съвременните технологии обучение за всеки ученик.

10 милиона лева е тазгодишният бюджет на Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“. Работи се за изграждане на инфраструктура –локални и опорни мрежи, разширяване на достъпа до електронно учебно съдържание, за използване на електронни платформи.

Водят се разговори с издателствата да бъде даден достъп до електронни варианти на хартиените учебници. Крайната цел на обучението по информационни технологии е при завършването си всички ученици да могат да покрият Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности.