Ако оценката от последната инспекция е незадоволителна, новата ще е през идните 6 месеца

IMG_3454

Детските градини и училищата ще бъдат проверявани веднъж на всеки пет години за качеството на образователния процес и управлението от Националния инспекторат по образованието, който предстои да бъде създаден по силата на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Ако оценката от последната извършена инспекция е незадоволителна, новата проверка ще се извършва в срок от шест месеца до една година.

Това предвижда Наредбата за инспектирането на детските градини и училищата, която бе утвърдена от министъра на образованието и науката в оставка Меглена Кунева и публикувана на сайта на МОН.

В оценяването се включват преподавателската и възпитателска дейност, резултатите от обучението, като се отчита индивидуалният напредък на всеки ученик, подкрепата на деца със специални образователни потребности. Под внимание ще се взимат взаимоотношенията между педагогическите специалисти  и децата, превенцията срещу отпадане от системата. Проверката ще отчита още как се управляват финансовите средства, човешките ресурси, както и професионалните умения на учителите и взаимодействието с родителите, управлението на физическата среда.

Критериите за инспектиране са стандарти за качество, които ще бъдат разработени от директора на Националния инспекторат по образованието.