домашно-образование

Проверка на знанията и уменията по български език на ученици от IV до XII клас ще бъде направена в рамките на кампанията “Грамотни ли сме?”,  организирана от общинския отдел „Образование” и Общински детски комплекс. В рамките на 60 минути ще се проведе тестово изпитване за три групи ученици: ІV клас, VIІ клас, ХІ-ХІІ клас. Тестовите задачи, разработени за трите възрастови категории, са насочени към функционалната грамотност, като тестът за VІІ клас следва оптимизирания вариант от първия модул за външно оценяване в частта по български език. Директорите на училищата трябва да подадат заявки в отдел „Образование”.

Кампанията ще се проведе на 6 ноември в сградата на Общински детски комплекс, бул. „Шести септември” №193, на два етапа – сутрин и следобед в извънучебно време. След оповестяването на резултатите, на най-добре представилите се ученици ще бъдат раздадени награди.