Инспекторите при Областната дирекция по безопасност на храните ще продължат проверките през цялата учебна година

114 обекта, от които 3 кухни майки, 78 училищни столове, в които се приготвя храна на място; 17 обекта, където се доставя от фирми за кетъринг и 19 лавки и павилиони са проверили инспекторите при Областната дирекция по безопасност на храните. Проверките са извършени в периода от 13 до 30 септември.

Целта на инспекциите е била да се установи дали наличните храни отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 20 януари 2021 г. що се отнася до безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения. Контрольорите са проверявали при какви условия се хранят децата и как се приготвя храната. Затова са проследили произхода и правилно съхранение на суровините и храните; сроковете на годност и прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19, здравните книжки на работещите.

Няма констатирани нарушения, но агенцията продължава проверките в учебните и в детските заведения по официален контрол през цялата година. Навсякъде, където се раздава или приготвя храна, има осигурено отстояние между масите, дезинфектанти, констатират проверяващите. Там, където не се приготвя на място, тя е задължително пакетирана и етикирана.