Центровете за подкрепа за личностно развитие и за специална образователна подкрепа, които не са затворени със заповед на здравните власти, продължат да спазват Насоките на МОН за обучение в условия на извънредна епидемична обстановка

При 10% отсъстващи деца и ученици или при много учители в болнични директорите трябва да направят предложение до министъра на образованието и науката за преминаване към ротация или към цялостно дистанционно обучение. На ротация не могат да бъдат повече от 50% от децата или учениците, като първи онлайн трябва да започват учениците от VIII до XII клас, а при влошаване на епидемичната ситуация – и учениците от V до VII клас включително. Най-малките деца до IV клас ще учат онлайн в краен случай при обективна невъзможност обучението да продължи присъствено.

Учителите и учениците от V до XII клас трябва да носят маски през целия си престой в училище. Остават изискванията за дезинфекция, спазване на отстояние и проветряване.

Това съобщиха днес от пресцентъра на МОН по повод заповедна на министър Николай Денков Центовете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) в София и Националният дворец на децата да прехвърлят временно част от дейностите си онлайн заради усложнената епидемична ситуация в града.

В останалата част от страната ЦПЛР, които не са затворени със заповед на здравните власти, трябва да продължат да спазват Насоките на МОН за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка. Същото важи за детските градини, училищата и Центровете за специална образователна подкрепа.

Насоките на МОН ще бъдат актуализирани съобразно заповедите на министъра на здравеопазването.