Заниманията по интереси в училище трябва да са минимум два учебни часа дневно и в групи с до 20 ученици, става ясно от указанията за провеждана на присъствено обучение

Занятията за преодоляване на пропуските на място в училище започват от 1 юни. Това става ясно от новите указания за организиране и провеждане на присъствено обучение. Целта е учениците, които не са били обхванати в дистанционното обучение, да наваксат с уроците, за да се предотврати рискът от отпадане от училище. Допълнителното обучение се провежда индивидуално или в групи с до 10 ученици. Групите се сформират с деца от един и същи клас, по обективни причини – от различни класове.

Броят часове за всеки ученик се определя от индивидуалните му потребности, като общата продължителност на допълнителното обучение е до 120 учебни часа по един или повече предмети. Дневната програмата обаче трябва да е така съставена, че да не надвишава 4 учебни часа.

Новите указания дават възможност на училищата да създадат организация за провеждане на занимания по интереси, по възможност присъствено, и при осигурени строги санитарно-хигиенни условия. Ако те се водят в електронна среда, регламентът е за минимум два учебни часа дневно. Заниманията се провеждат със средства от държавния бюджет или по проект „Подкрепа за успех“, но по решение на училището и след информирано съгласие на родителите. Групите не трябва да са с повече от 20 ученици, но е задължително осигуряването на минимално отстояние от 1,5 метра. Всяка група се разпределя в отделна класна стая. Учителите трябва да са с маска или шлем. Ако климатичните условия са подходящи, директорът на училището следвада организира изнесени класни стаи в двора при минимално отстояние от 1,5 метра между присъстващите и обособени зони за отделните групи.

В сградата и в двора на училището не се допускат родители. Влизането на учениците се извършва по предварително оповестен график и след проведен медицински филтър. С цел спазване на физическа дистанция, има изискване да бъдат отворени всички възможни входове.

По време на допълнителните обучения и летни занимания, класните стаи трябва да бъдат дезинфекцирани, наред с коридори и санитари помещения, и да се проветряват през няколко часа. Задължение на директорите е да осигурят маски или шлемове, дезинфектанти за ръце и повърхности. В началото на занятията педагогическите специалисти инструктират учениците за спазване на изискванията за лична хигиена.

Провеждането на присъствени занимания с децата и учениците в центровете за подкрепа за личностно развитие също започва от 1 юни след информирано съгласие на родителите, както и при осигурени санитарно-хигиенни условия. Препоръчително е да се осъществяват такива занимания, които могат да се провеждат на открито. Спортните не трябва да със състезателен характер и публика. Децата в група не трябва да надхвърлят 20 и да са на разстояние поне на 1,5 метра за времето, в което работят и са заедно.

От 1 юни започва и провеждането на присъствено обучение на децата и учениците от центровете за специална образователна подкрепа. Дневната продължителност на заниманията трябва да е до 4 часа. В разпределението на часовете задължително се включват и до 2 часа за провеждане на индивидуално консултиране, работа с психолог, логопед и ресурсен учител. За децата и учениците в ЦСОП трябва да бъдат осигурени условия за провеждане на диагностика, рехабилитация, педагогическа и психологическа подкрепа, както и за прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата.

Ръководителят на паралелката договаря, съвместно със семейството на ученика, възможностите за присъствено индивидуално консултиране в училище, доколкото това е възможно, или за индивидуално в електронна среда с учителите по учебни предмети. След провеждането на индивидуалните консултации учителите и специалните педагози изготвят материали за оценяване според потребностите на ученика.

 

 

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.