Всеки десети осмокласник, завършил основно, престава да учи. Учениците отпадат заради миграция, ранен брак или работа

Министерството на образованието приканва кметове на малки населени места да преобразуват съществуващите основни училища в обединени с цел намаляване на отпадащите от системата. Всеки десети осмокласник, завършил основно, не продължава образованието си. След работата на междуведомствените екипи бяха върнати обратно 17 000 деца.

Писма с молба за преобразуване на училища са изпратени до кметовете на Асеновград, Карлово, Първомай, Стамболийски и община Родопи. Препоръката на министър Красимир Вълчев е да бъдат изготвени и внесени за гласуване в общинските съвети мотивирани предложения за превръщането им в обединени.

Според данни на МОН в малките населени места с обединени училища, учениците продължават образованието си. Там, където има едно основно училище, в което се завършва образование в 7 клас, отпадналите са значителен брой. Това са ученици, които не са склонни да пътуват в друго населено място, за да продължат обучението си.

Най-голям е делът на непродължаващите в гимназиален етап в областите Сливен, Стара Загора и Пловдив. Основна причина е заминаване на цялото семейство в чужбина с цел намиране на работа. Други поводи са започването на работа, проблеми с транспорта, ранните бракове в някои от общностите.

От МОН ще настояват за по-голям контрол върху работодателите, които наемат деца на работа, ще се говори и с прокуратурата, за да се изгради механизъм да се противодейства на ранните бракове като причина за отпадане от училище.