73 остават извън списъците. Предстои трети етап

244 деца взеха участие в днешното второ електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2023/2024 учебна година в общинските училища. Обявените свободни места бяха 504, а класираните са 171. 75,4 % от тях са в списъците на приетите по първо желание. В срок до 20. юни родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка в училището, в което са класирани. Не се изискват документи за удостоверяване на адресните регистрации, тъй като става автоматично.

За некласираните 73 деца предстои трето класиране. То ще бъде проведено на 27. юни, а свободните места ще бъдат обявени до 21. юни. Срокът за подаване онлайн на заявления е 25. юни. Документите се прехвърлят автоматично към трети етап, но предвид променения брой свободни места, препоръката е да се подадат нови, съобразени с възможностите на училищата за прием.