Промените в Закона за професионалното образование и обучение предвиждат изцяло нов списък на професиите

Консултативният съвет за професионално образование и обучение към МОН прие Стратегическа визия за развитие на дуалното обучение в България до 2030 г. Тя предвижда фокусиране върху водещата роля на бизнеса в обучението, развитието и модернизирането на системата на дуалното образование в страната и популяризирането ѝ. Разработването ѝ беше подкрепено финансово със средства от фонда за подготовка на мерки за подкрепа на Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Като наблюдател участва и ръководителят на Швейцарския офис за сътрудничество Томас Щауфер.

Заседанието на Консултативния съвет, в който влизат представители на работодателските и синдикални организации, на бизнеса, висшите училища и професионалните гимназии, както и експерти от различни институции, беше открито от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков. Участниците подкрепиха и изготвените промени в Закона за професионалното образование и обучение. Те предвиждат изцяло нов списък на професиите. Ще бъде премахнато досегашното детайлизиране на отделни сходни специалности, а вместо това ще има по-малко на брой широкопрофилни професии. Обучението по всяка професия ще включва и теми по опазване на околната среда, както и придобиване на специализирани IT умения.

Реформите са в изпълнение на Националния план по възстановяване и устойчивост.