Студентите ще заплащат средно 1050 лева, реши правителството. При 22 държавни висши училища размерът на таксите за обучение се увеличава от 50 до 300 лева, а в 11 таксите се запазват

Средният размер на таксата за обучение в държавните висши училища за академичната 2023/2024 г. ще е 1050 лева, а за кандидатстване – 50 лева, реши правителството. По предложение на държавните вузове и научните организации Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат 143 950 студенти и 4050 докторанти в редовна и задочна форма на обучение.

„При изготвянето на предложението, което внесохме в Министерски съвет, сме се съобразили изцяло с предложенията на университетите“, каза министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов. По думите му при 22 държавни висши училища размерът на таксите за обучение се увеличава от 50 до 300 лева, а в 11 таксите се запазват.

За специалностите от област „Педагогически науки“ средният размер ще бъде 780 лева, за „Хуманитарни науки“ – 750 лева, за „Социални, стопански и правни науки“ – 900 лева. Студентите в специалности от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ ще заплащат средно 870 лева, тези от „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ – 1000 лева, „ Здравеопазване и спорт“ – 1100 лева, „ Изкуства“ – 1450 лева. Поскъпва и обучението за чужденци – в Медицински университет – Пловдив, англоезичното обучение за лекари става 9000 евро.

Средната годишна такса за обучение на докторантите в държавните висши училища е в размер на 1300 лв. За кандидатстване в БАН и научните организации ще се плаща средно 40 лв. при средна такса за обучение на докторанти в размер на 650 лева за учебната 2023/2024 година.