Най-големият наплив е за яслените групи, става ясно от поредното класиране. Оглеждат неизползваната база, за да поемат всички желаещи

2051 деца са взели участие в поредното класиране за детските градини. От тях 973 са на яслена възраст. Обявените свободни места бяха общо 1275 – 68 за яслените групи, 843 за първа възрастова група, 106 за втора, 159 за трета подготвителна и 99 – за четвърта подготвителна група.

В яслените групи са класирани 56 деца. При кандидатстващи 898 деца за първа група, класираните са 630 деца. За останалите кандидатстващи наличните свободни места не отговарят на желанията на родителите. Анализите показват, че има значителен брой подадени заявления отпреди няколко месеца, които се прехвърлят автоматично от едно класиране към всяко следващо и в посочените до 5 детски заведения вече няма свободни места. Тези деца няма как да бъдат класирани. За втора група от 119 са приети 55 деца, а за подготвителните от желаещи 61 деца, класираните са 40.

На предстоящите класирания се очаква да бъдат обявени повече свободни места и за яслените групи, след като 3-годишните постъпят през септември в детските градини.  Общината обсъжда възможност за обявяване на допълнителни места в неизползваната към момента база  – главно подблокови пространства, за да бъдат удовлетворени желанията на всички.

До 22 юни родителите трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети. Следващото класиране е на 3 юли, а свободните места ще бъдат обявени до 25 юни. Крайният срок за подаване на заявление онлайн е 1 юли.

Постъпването на родените през 2012 и 2013 г. деца през учебната 2018/2019 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, които ще разкрият подготвителни групи  може да бъде намерена на сайта на общината www.plovdiv.bg в раздел „Образование“. Записването е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.