Започна приемането на документи за 16-ото издание на конкурса „Най-добър млад предприемач на Пловдив“, който се организира от общинския отдел „Спорт и младежки дейности“. Надпреварата дава възможност за участие на всички български граждани от 18 до 35-годишна възраст с постоянен или настоящ адрес на територията на Пловдив.

Бизнес планове се приемат в деловодството на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ №1. Допустимият обем на разработките е 25 страници, като е необходимо идеите да бъдат реалистични и осъществими на практика. Към бизнес плановете трябва да бъде приложена автобиография на кандидата и необходимата информация за участие.

Жури, в което влизат външни експерти, академични преподаватели, представители на студентските съвети, на общинската администрация и журналисти, оценяват работите на участниците. Конкурсът се провежда в два етапа, след които ще бъдат определени четирите най-добри бизнес плана.

Победителят получава голямата награда – чек на стойност 10 000 лв., класиралият се на втора позиция – 6 000 лв. , а двамата участници, спечелили трето място вземат по 3 000 лв.

Крайният срок за подаване на документи за е 17. май.