Изборът е предрешен, Общото събрание на 21 май ще гласува само за проф. Румен Младенов от Биологическия факултет

Привличане на чуждестранни студенти с програми на английски, пазарно ориентирани магистърски програми, ремонт на сградата на Химическия факултет и на спортна зала „Академик“. Това са част от акцентите в предизборната програма на кандидат-ректора на Пловдивския университет проф. Румен Младенов.

Както „Уча в Пловдив“ първи писа, на 21 май Общото събрание на вуза ще гласува за нов ректор. Кандидатът е само един и това е професорът по ботаника, който има 8-годишен опит като декан на Биологическия факултет. В продължение на четири години е бил зам.-декан и още толкова – ръководител на катедра. Проф. Младенов е фаворит за ръководния пост, от който слиза проф. Запрян Козлуджов. Мандатът на Козлуджов изтече през април, но тъй като промените в Закона за висшето образование все още не са приети, Общото събрание ще трябва да гласува за следващ ректор. Идеята на МОН беше изборите да се проведат едновременно през декември във всички висши училища, в които изтичат мандатите на ректорите, за да могат новите да поемат управлението със старта на бюджетната 2020 година.

„Приемственост, надграждане, баланс и развитие“ е озаглавил предизборната си платформа кандидат-ректорът. Той заявява, че ако бъде избран, в началото на мандата ще предложи разработването на стратегически план за устойчиво развитие на университета. Обещава да не допуска негативни промени в материалния статус на преподавателите и служителите и се ангажира с ръст на работните заплати. Възможността за допълнителни доходи би било участието в образователни програми и предоставянето на външни услуги от университета.

В програмата си проф. Младенов залага благоустрояване на терена на бившата Жандармерия и модернизация на почивните бази в Ахтопол и Царево. Развитие на електронното обучение, привличане на специалисти от бизнеса като лектори и разширяване на преподавателската и студентската мобилност са акцентите от платформата в посока на учебната дейност. Що се отнася до анминистративно-управленската дейност, кандидат-ректорът смята да съхрани автономията на факултетите по отношение на образователна политика и финансиране, както и да създаде действащо настоятелство, което да бъде посредник между университета, управляващите и бизнес институциите.

Румен Младенов е преподавател по ботаника, систематика на растенията и микология в Пловдивския университет и по фармацевтична ботаника в Медицинския колеж и Медицинския университет. Изследванията му са в областта на алгологията, токсикологията и фитохимията. Има над 120 публикации в наши и международни списания. Автор е на три ръководства за упражнения по „Систематика на водорасли и гъби“, „Систематика на растения и гъби“, „Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България“, един учебник по „Фикология“ и на два учебника по „Фармацевтична ботаника“.