50 на сто от децата, които отново спират да ходят на училище, са от Пловдив, Стара Загора, Бургас, Сливен и София

450 000 за нова национална програма „Заедно за всяко дете”

Работата на екипите по задържане в образователната система на деца и ученици ще продължи и занапред. Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев след днешното заседание на Координационното звено в МОН. Предстои публикуването за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет, с което дейността на екипите ще стане постоянна и ще се регламентират ангажиментите на всички институции.

Изготвен е и проект на Национална програма „Заедно за всяко дете“ за съвместната работа по обхват и задържане в образователната система. Тя е на стойност 450 000 лв. и ще съдържа два модула, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По първия с общо 300 000 лв. ще бъдат напълно или частично финансирани командировъчните на членовете на екипите за транспорт, дневни и телефон. Бенефициенти могат да са детските градини и училищата чрез регионалните управления на образованието. По втория модул ще се предоставят средства за работа в образователни институции в областите, в които има най-голям брой отпаднали ученици. За целта са предвидени 150 000 лева.

През юли миналата година бяха идентифицирани 206 387 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години, които са отпаднали от образователната система или никога не са били записвани в нея. Към днешна дата сформираните 1134 екипа са посетили 189 000 деца на общо 207 000 адреса. Върнатите обратно в клас са 21 915, от които повторно са отпаднали 1221. След първия срок на настоящата учебна година отново са отпаднали  4556 деца и ученици, с които не е работено по механизма. Екипите от учители, социални работници и полицаи са установили 477 деца в риск, от които 116 са насочени към социални услуги.

Министър Красимир Вълчев отчете, че 50% от повторно и отпадналите са в областите Пловдив, Стара Загора, Бургас, София и Сливен.  За Пловдивско става дума за около 300 деца. За три седмици екипите са посетили 3677 деца в проблемните области и са подготвили други 1082 обхода. Адресите на 506 деца не са актуални и ще бъдат издирени чрез системата на МВР. В 57 случая в екипите е участвал и инспектор на Детска педагогическа стая. При обходите са издадени 41 глоби за родителите, от които 12 са били връчени. Издадени са седем наказателни постановления.

По думите на министър Красимир Вълчев най-честите причини за повторното отпадане на децата и ученици са заминаване в чужбина (35%), преместване на семейството на друг адрес без детето да е било отписано или записано в друга детска градина или училище (18%), нежелание от страна на родителите (18%), здравословни проблеми на детето или родителя (8%). Увеличават се процесите както на вътрешна мобилност, така и на миграция извън страната.

Вълчев припомни, че по време на Съвета на министрите в Брюксел беше поставен въпросът за обща пилотна инициатива за проследяване на движението на децата, които мигрират с родителите си в друга страна. „Всички министри се обединиха около мнението, че правото на свободно придвижване не трябва да е за сметка на правото на образование. Ще работим за пълно проследяване на всички деца, за да може те веднага да влизат в образователната система на съответната страна“, обясни министърът.

Като част от мерките по механизма  помощите за пълно или частично плащане на таксите за ясла или градина, детска кухня или столово хранене, както и за участие на децата в екскурзии, посещения на исторически, културни и други обекти, ще се изплащат от дирекциите “Социално подпомагане”.