Виолета Маринова е отличена в категорията „Мултиплициране на иновативните учебни решения“

12 учители бяха отличени в конкурса „Дигитални новатори в образованието“, организиран от Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), с подкрепата на Министерство на образованието и науката. Наградите бяха в четири категории – „Технологични иновации“, „Интерактивност при преподаването“, „Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии“ и „Мултиплициране на иновативните учебни решения“.

Сред наградените е и Виолета Маринова, старши учител по информатика и информационни технологии в ОМГ “Акад. Кирил Попов“-Пловдив. Тя получи трета награда в категорията „Мултиплициране на иновативните учебни решения“.

Кандидати за наградите бяха 91 преподаватели, за миналата година бяха 85. Отново най-много учители андидатстваха в категорията „Интерактивност при преподаването“ – 38. За „Технологични иновации“ – 23, „Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии“–9, „Мултиплициране на иновативните учебни решения“– 21.