Лабораторно упражнение по физика.

Учители от СУ „Св.св.Кирил и Методий“ отчетоха ползите и негативите на електронното обучение

 

Лабораторно упражнение по физика.

Възможност за споделяне на ресурси, повишаване на уменията за работа с информационните технологии, активно участие на родителите в обучителния процес, формиране на отговорност, самостоятелност и самооценка от страна на учениците.

Това са част от ползите, които посочват учителите от СУ „Св.св.Кирил и Методий“ след повече от три месеца обучение от разстояние. Пандемията, свързана с COVID-19, наложи спешно преориентиране към новите условия, за да не бъде прекъснат учебният процес. В края на учебната година директорът на училището Таня Николова анкетира педагозите от екипа си, зае да анализира силните и слаби страни на образованието в електронна среда.

Какви са резултатите?

Голяма част от тях признават, че онлайн обучението позволява материалите да се преглеждат по всяко време и в домашна обстановка, което е изключително удобство. Улеснение за тях е  възможността да провеждат повече тестове за усвоените знания и умения и автоматичната проверка, която спестява време. Според наблюденията на педагозите, когато са в електронна среда, учениците се разсейват по-малко, научават се да разпределят по-добре времето си, а по-интровертните се справят по-успешно. Използването на различни приложения прави работата в час по-бърза и дава ясна представа кое задание е предадено в срок, споделят анкетираните. Те са на мнение, че онлайн обучението е помогнало на децата да развият по-голяма самостоятелност, да преоткрият технологиите за нещо различно от игри.

Мога да давам домашна работа в класрум, да споделям любопитни клипчета и статии, да изпращам допълнителни материали на учениците, които имат интерес да надграждат знанията си, както и упражнения на децата със затруднения, споделят учителите. Като плюс преподавателите от прогимназията и гимназията отчитат възможността за наваксване на пропуснатия материал по всяко време, както и задаването на индивидуални и групови проекти. По мнението им учениците усвояват по-добре материала чрез видео уроци и не се притесняват да изказват мнение в електронна среда.

Заедно с това обаче те отчитат и негативите, като липсата на пряк контакт с децата, предпоставките за социална изолация, зависимост от техниката, прекаленото обгрижване от страна на някои родители, което води до нереални оценки. Предложението на учителите е да се помисли за налагане на санкции на учениците, които не влизат в час или системно не работят. Началните педагози са категорични, че онлайн обучението е непосилно за децата от малките класове, които е невъзможно да се справят без помощта на родителите си.