Новото обединение включва център за настаняване от семеен тип и преходно жилище

Домът за деца, лишени от родителска грижа “Княгиня Мария Луиза” ще бъде закрит и преобразуван в Комплекс за социални услуги със същото име. Предложението на зам.-кмета Георги Титюков ще бъде разгледано от Общинския съвет на сесията на 13 март.

В момента в дома, който е първият в страната, създаден през 1912 година, са настанени 60 деца.  Планът е новият комплекс да включва два центъра за настаняване от семеен тип. Във всеки от тях могат да бъдат настанени максимум по 15 деца без увреждания, както и преходно жилище за младежи между 15 и 18 години. Капацитетът на преходното жилище е за 8 души, където да получат подкрепа за придобиване на знания и умения за водене на самостоятелен живот.

Директорът на дома автоматично поема управлението му. Промените трябва да влязат в сила от 1 март догодина.

Миналата година домът се сдоби с модерна спортна площадка, а пистата първа избробва детето-лудо на пловдивската атлетика Лиляна Георгиева, която живее в него. В момента трите пловдивски Лайънс клуба подготвят мащабна инициатива за набиране на средства да изграждане на оранжерия, в която обитателите на дома да отглеждат зеленчуци и цветя.