990_11

Всички учители, без изключение, и непедагогическият персонал в училищата и детските градини трябва да получат бонуси за 24 май. Регионалният председател на Синдиката на българските учители Петрана Калоферова напомни, че в отрасловия Колективен трудов договор, са заложени три допълнителни плащания – за 15 септември, Коледа и Деня на славянската писменост. Досега директорите раздаваха премии, ако имат пари в бюджета, или пък даваха поощрения два пъти в годината, но вече са задължени да правят три според КТД.

Кой каква сума ще получи, естествено, зависи от средствата в делегирания бюджет. В по-заможните училища, т.е. тези с повече ученици, бонусите ще стигнат до 400 лева. Малките с под 300 деца ще зарадват символично учителите за празника с по 50 лева. Същото се отнася и за детските градини.

На премии имат право също директорът и непедагогическият персонал.