Проф. Кольо Динков

Общото събрание на Университета по хранителни технологии преизбра досегашния ректор проф. Кольо Динков за втори мандат. Със 157 гласа „за“ от общо 176 гласували той ще ръководи вуза и в следващите четири години.

„Благодаря за оказаното ми доверие. Радвам се, че това, което постигнахме заедно е оценено. То ми дава увереността да заявя, че за следващите четири години с усилията на всички ни университетът ще продължи своето развитие“, заяви пред делегатите старият нов ректор.

Проф. Динков припомни резултатите от последната рейтинговата система, която отчита водещи позиции на университета в направлението на хранителните технологии, както и челни места при биотехнологиите, енергетиката, комуникационната и компютърна техника, машинното инженерство, туризма. Сериозна международна дейност и изнасяне на опита на УХТ с преподаване в други държави, активна работа и студентски практики с компаниите от хранителната промишленост, реновирани учебно-производствени комплекси и като резултат – сериозна професионална реализация на студентите, са част от портфолиото на университета в мандат 2011-2015 година.

ОС преизбра ректора (1)