Козлуджов, тримата му заместници и председателят на общото събрание проф. Иван Куцаров на президиума.

Зам.-деканът на Математическия факултет доц. Христо Крушков е новото попълнение

Козлуджов, тримата му заместници и председателят на общото събрание проф. Иван Куцаров на президиума.

Със същия екип от зам.-ректори продължава втория си мандат ректорът на Пловдивския университет проф. Запрян Козлуджов. На първото си заседание Академичният съвет на висшето училище гласува старите нови заместници и функционалния декан. След проведеното общо събрание на 20 април, Козлуджов бе преизбран за още четири години.

Новият член на ръководния екип на ПУ е доц. д-р Христо Крушков – зам.-декан на Факултета по математика и информатика. Той сменя досегашния проф. Георги Тотков и поема ресора „Информационна инфраструктура, система за качество и акредитация и изнесено обучение“. Досегашните заместник-ректори – доц.Мария Стоянова, която е зам.-декан на Химическия факултет, и проф. Невена Милева – ръководител на катедра ЕКИТ във Физическия факултет, ще продължат да отговарят съответно за учебната и издателска дейност и за научноизследователска и проектна дейност, както и международното сътрудничество.

Тримата са с дългогодишен опит и добри атестации за работата си в университета и в научните среди в страната и чужбина, коментира преизбирането им проф. Козлуджов.

За функционален зам.-декан по спортни и социални дейности Академичният съвет на ПУ определи проф. Веселин Маргаритов, а помощник-ректор ще продължи да бъде Румен Киров.