Интерактивни уроци по български, математика и околен свят представят учителите от ДГ „Маргаритка”

Предучилищни педагози канят свои колеги на открита онлайн практика, за да демонстрират разработени от тях електронни ресурси. Те са създадени по европроект “Големият интерактивен екран за малките любопитковци”, насочен към повишаване квалификацията на учителите при използването на електронни изображения в учебно-възпитателния процес. В проекта участват всички учители, разделени по екипи, със задачата да изготвят ситуации по български език, математика и околен свят и да ги изпробват на практика с децата.

„Материалите са съобразени с възрастовите възможности на децата, като особено внимание се отдели на българския език, за да може да натрупат речников запас. Те имат изключителна нужда от това, тъй като за тях българският не е майчин. Идеята е да ги провокираме да възприемат знания и умения, като ги поставим в нестандартна образователна среда”, обясни директорът Тодорка Бакърджиева.

В процеса на работа учителите изготвили план-конспекти за всички възрастови групи по образователните стандарти „Български език“, „Околен свят“ и „Математика“ и съставили се сборник в помощ на преподавателя. Те ще споделят опит със свои колеги на онлайн откритата практика  на 7 април от 10 часа.

https://www.youtube.com/watch?v=gnWE1_CqZec&feature=youtu.be