Начални учители поискали суми за помагала на първите родителски срещи

Предупреждение към учителите да не събират пари в училище отправя със старта на новата учебна година Регионалното управление на образованието.

Повод за това са получени сигнали от родители, че начални педагози са поискали суми за помагала за дейностите за целодневната организация на обучение, самоподготовка и занимания по интереси, за часа на класа, по езикова култура и краснопис, както и за четене с разбиране. Събирани са средства и за сборници по математика.

Заръката към директорите е да не допускат подобни нерегламентирани дейности.

Събирането на средства от родителите за материали и консумативи за подобряване на базата или за нуждите на обучението може да става единствено чрез настоятелствата, но трябва да е доброволно. Полагането на доброволен труд или дарение също е решение на всеки отделен родител, срещу което би следвало да получи подпечатан от училището документ.

В някои училища се събират и средства за охрана, поискани още на първите родителски срещи.