Информационни дни са предвидени във всички областни на страната

Учители и директори от всички 28 области ще бъдат запознати в детайли с електронната платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ през следващия месец.

Това ще стане на кръгли маси и информационни дни за представяне на проекта, организирани от регионалните управления по образованието. Такива вече са проведени във Велико Търново, София-област, Габрово и Кюстендил. През февруари се предвиждат и в останалите области на страната, за да може директорите и учителите да се запознаят с платформата, която функционира от началото на тази учебна година.

„Дигитална раница“ е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас. Освен това дава възможност на учителите да публикуват и свои разработки. Платформата служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите за самостоятелна работа на децата си.

Достъпът до нея се осъществява на адрес https://edu.mon.bg/ чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).