120 учители от осем общини ще се включат във форума, който ще се проведе в СУ „Васил Левски” в Маноле

12 училища, обединени от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“,  организират Регионален форум на тема „Иновативни практики за интеркултурно взаимодействие на заинтересованите страни в образованието”. Участие в инициативата под патронажа на кмета на Община Марица, ще вземат над 120 учители от осем общини, които ще представят своя практически опит за задържане на децата в клас.  Училищата- участници във форума са НУ”Св.Св. Кирил и Методий”с.Борец, Обединено училище”Христо Ботев”с. Дълго поле и ОУ “Христо Ботев”с. Ръжево Конаре, СУ “Васил Левски” с. Маноле, ОУ “Граф Игнатиев” с. Граф Игнатиево и НУ “Отец Паисий” с. Динк, ОУ “Гео Милев”с. Белозем, ОУ “Васил Левски” с. Караджово и ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”с.Чешнегирово. От област Пазарджи се включва ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” -Ветрен, а от област Търговище – ОУ “Георги С.Раковски” с.Голямо ново.

Целите на форума са  да покаже добри практики по програмата за намаляване на отпадането на ромските деца от училище, да популяризира иновации и  да обогати педагогическата общност със съвременни методи за работа с ученици, родители и институции за обхват на учениците от етносите. Училищата ще разкажат  за провеждани от тях тренинги със семействата и обмяна на опит между ученическите парламенти и родителски клубове.

Форумът ще се проведе на 17 март в актовата зала на СУ „Васил Левски” в село Маноле, община Марица. Освен към учители и директори, покана за участие е отправена към МОН, висши училища, Тръст за социална алтернатива, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, кметовете на общини.