В Закона за предучилищно и училищно образование да бъде регламентирана възможност за сключване на договор между родител и образователна институция по отношение на училищния правилник със съответните финансови и административни санкции за семействата. За това настояват от синдикат „Образование“ след националното изследване за работещите и неработещи политики в системата, в което са участвали 2890 педагогически специалисти.

86,7% от запитаните смятат, че процедурата за налагане на санкции на ученици трябва да бъда олекотена, а 69,2% от респондентите признават, че не наказват ученици, защото процедурата е бавна и мудна. Половината анкетирани учители заявяват, че директорът не разрешавал наказания, тъй като се опасявал от отлив на деца. Само 28,8% не се притесняват да ги инициират.

На въпрос коя е основната причина, която затруднява налагането на санкции, отговорите са от неуважителното отношение от някои родители, през страха от пропуски в процедурата, до липсата на педагогически съветник или психолог в училището.

89,7% определят практиката някои родители да съдят училището заради наложени наказания или ниски оценки като порочна, само 2,2 на сто са отбелязали, че това е възпитателно за учители и директори.

Според синдикат „Образование“ на родителите трябва да се вменят ясни задължения, както и финансови санкции при нарушение на училищния правилник; да се поощряват партниращите; да се облекчи процедурата по налагане на наказания и да се въведе оценка за дисциплина; да се намали тежестта на броя ученици като компонент за формиране на бюджета.